จุดข้ามแดนไทย – ลาว

 จุดข้ามแดนไทย – ลาว การเดินทางไปลาว สามารถข้ามด่านชายแดนได้หลายจุด แต่ล่ะจุดนั้น เป็นจุดสำคัญของการที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆของลาว  นักท่องเที่ยวสามารถข้ามด่านชายแดนเหล่านี้เพื่อที่จะได้เข้าไปเที่ยวประเทศลาว ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรา ก่อนการข้ามแดนไปต้องศึกษาเส้นทางการไปก่อน ถนนบางช่วงของทางฝั่งลาวนั้น ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่  หากไปแล้วไม่ศึกษาเส้นทางอาจจะไปเจอสภาพถนนที่แย่และทำให้เสียเวลาก็เป็นได้
1. ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1    (จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์)
เป็นด่านที่สำคัญเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักระหว่างไทยกับ ลาว และเป็นด่านที่นักท่องเที่ยวที่จะข้ามแดนไปเที่ยวลาวนั้นมาเข้าทางด่านนี้เป็นจำนวนมากเป็นที่นิยมมากที่สุด  หากไปเที่ยวหลวงพระบางจากด่านนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องผ่านเข้าไปยังเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ และสามารถแวะพักและเที่ยวที่วังเวียงก่อนที่จะนั่งรถต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง

2. ด่าน อ.เชียงของ  (จังหวัดเชียงราย – เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว)
ด่านแห่งนี้ต้องข้ามแม่น้ำโขง โดยแพขนานยนต์ แต่ในอนาคตจะมีสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 4 ด่านนี้เป็นด่านที่จะข้ามไปยังเมืองเชียงรุ้ง และนั่งเรือไปยังเมืองหลวงพระบางได้อีกด้วย
ด่านนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวที่บ่อแก้วแบบไปเช้า เย็นกลับ แต่ถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติหรือชาวไทยจะเริ่มต้นโปรแกรมเที่ยวหลวงพระบาง ด้วยการล่องเรือตามแม่น้ำโขงจากท่าเรือห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน 1 คืน โดยจะแวะพักที่ปากแบงก่อน 1 คืน ก่อนก็ได้

3. ด่านสะพานมิตรภาพน้ำเหืองลาว – ไทย (อ.ท่าลี่ จ.เลย – เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุรี)
จากด่านแห่งนี้สามารถไปเมือง หลวงพระบาง โดยมีระยะทาง 363 กม.  แต่ถนนยังมีสภาพไม่ดี

4. ด่าน จ.นครพนม    (อ.เมือง จ.นครพนม – เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน)
ใช้แพขนานยนต์ในการข้ามแม่น้ำโขง แต่ในอนาคตจะมีสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 3

5. ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2   (จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต)
ด่านข้ามแดนนี้ เป็นด่านที่สามารถไปเชื่อมต่อ เพื่อที่จะเข้าประเทศเวียดนาม ทาง เมืองดานัง

6. ด่านช่องเม็ก  (อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี – วังเต่า แขวงจำปาสัก)
เป็นจุดผ่านแดนสู่แขวงภาคใต้ของ ลาว และ สามารถเดินทางไปเวียดนามได้ทางด่านพูเกือ  แขวงอัตตะปือ

7. ด่านห้วยโก๋น  (อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน – เมืองเงิน แขวงไซยะบุรี)
ใช้เป็นเส้นทางสู่เมืองหลวงพระบางและแขวงภาคเหนือ ของ ลาว รัฐบาลลาวกำลังจะก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำโขงที่เมืองปากแบง แขวงอุดมไซ

8.ด่านสถานีรถไฟหนองคาย  (จังหวัดหนองคาย – ท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์)
เปิดใช้เดือน มิถุนายน 2553 มีเฉพาะการขนส่งผู้โดยสาร  ยังไม่มีการขนส่งสินค้า