ด่านชายแดนเข้าลาว

ด่านชายแดนเข้าลาวเพื่อต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง  ข้อมูลด่านชายแดน

1 ด่านเชียงของ  ( ตม.เชียงราย )  เป็นด่านข้ามแดนไทยลาวที่อยู่ทางตอนเหนือของไทย เพื่อข้ามไปยังแขวงท่อบ่อ  ของลาวเพื่อต่อเรือไปยังเมืองหลวงพระบาง
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่    http://www.cr-imm.com/
2 ด่านห้วยโก๋น (  ตม. น่าน  )   อยู่อต.ห้วย โก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน  อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ ด่านน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี  สปป.ลาว  สามารถข้ามฝั่งเพื่อไปยังหลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู-เมืองลา ได้สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่   http://nan.immigration.go.th/
3. ด่านหนองคาย  ( ตม.หนองคาย ) เป็นด่านชายแดนข้ามไปยังประเทศลาวที่ได้รับความนิยม เนื่องจากอย่ติดกับเเขวงนครหลวงเวียงจันทน์ และสามารถ เดินทางต่อไปยัง วังเวียงและหลวงพระบางได้
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่   http://nongkhai.immigration.go.th/