ทำไมจึงเป็นมรดกโลก

หลวงพระบาง  ทำไมจึงเป็นเมืองมรดกโลกเพราะหลวงพระบางนั้นเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกประกาศ ให้ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538  เมืองหลวงพระบางมีหลักเกณฑ์ที่ตรงตามที่องค์การยูเนสโกได้กำหนดขึ้น คือ
-  มีอิทธิพลอย่างสูง เหนือกาลเวลาอันยาวนาน คือมีอิทธิพลภายในเขตวัฒนธรรมของโลก อันเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น การวางผังเมือง หรือการออกแบบภูมิสถาปัตย์
- เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของรูปแบบอาคาร หรือสถาปัตยกรรมโดยภาพรวม ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนอันมีนัยสำคัญในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ
-เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของการตั้งถิ่นฐานชุมชนมนุษย์ หรือแสดงให้เห็นการใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นภาพแทนของวัฒนธรรม
หากนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางจะได้เห็น เขตมรดกโลกนี้ ซึ่งมีอาคารเก่าแก่สร้างก่อนปี พ.ศ. 2538   วัด อาคารทรงลาว (2 ชั้น หลังคาสูงและ มีระเบียง) และอาคารทรง colonial  จัดว่าเป็นอาคารเก่าที่สร้างถูกต้องตามทรง โดยถูกบันทึกโดยการถ่ายภาพไว้ขององค์การ  สำหรับใช้เพื่อการอ้างอิง เมื่อถึงเวลาต้องมีการปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่ในทรงเดิมรูปแบบเดิมของมันเช่นนี้ตลอดไป ไม่สามารถดัดแปลงได้ รถขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้ามาภายในเขตเมืองมรดกโลกได้
หลวงพระบาง  นั้นเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทุกซอกทุกมุมของตัวเมืองหลวงพระบาง มีบ้านทรงเก่า วัด วังเก่า  ประเพณี ความเชื่อ และความผูกพันในพระศาสนาของคนในเมืองนี้ที่ยังมีชีวิตชีวา น่าหลงใหล  และไม่แปลเปลี่ยนหรือสูญหายตามกาลเวลา หากใครมาเที่ยวหลวงพระบาง ต้องประทับใจกับประเพณีและสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเหล่านี้ อย่างแน่นอน