ธงชาติลาว

ธงชาติประเทศลาว หรือเรียกอีกอย่างว่า ธงดวงเดือน เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2518 ธงชาติลาวนี้ก็มีความหมายแฝงอยู่คือ
สีแดง หมายถึง เลือดที่มาจากการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว
สีน้ำเงิน หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของชาติลาว  วงกลมสีขาว หมายถึง พระจันทร์ ซึ่งแทน    พระจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่กลางแม่น้ำโขง อีกทั้งยังหมายถึงหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ลาวอีกทั้งยังหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขง

ในอดีตประเทศลาวก็มีการใช้ธงชาติแบบอื่นก่อนที่จะมาเป็นธงดวงเดือนอย่างในปัจจุบันเช่นกัน
ธงชาติลาว ในอดีตจะเป็นพื้นหลังสีแดง มีรูปช้างเอราวัณอยู่ตรงกลาง ยืนอยู่บนแท่น 5 ชั้น
ใต้มหาเศวรตฉัตร 9 ชั้น ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

ช้างเอราวัณ หมายถึง การรวมอาณาจักรในอดีต 3 อาณาจักร คือ ราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และราชอาณาจักรล้านช้างจำปาสัก เข้าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง

รูปพระมหาเศวตฉัตร หมายถึง เขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในพระพุทธศาสนา

พื้นธงสีแดง หมายถึง เลือดของประชาชนลาว

ท่ายืนของช้างเอราวัณ หมายถึง กฎหมายของชาติลาว

ส่วนในสมัยที่ประเทศลาวอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส ก็ยังคงใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเอราวัณแต่จะมีรูปธงชาติฝรั่งเศสอยู่ตรงซ้ายบนของธงชาติลาว เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของประเทศลาวของชาติฝรั่งเศส