น้ำตกตาดแซ่

SONY DSC

น้ำตกตาดแซ่  เป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากหลวงพระบาง  15 กม. ทางตะวันตกของเมืองหลวงพระบาง ต้องนั่งเรือต่อไปตามแม่น้ำคานและเดินท้าวอีกประมาณ  5  นาที ลักษณะน้ำตกเป็นหินปูนมีความใหญ่ขนาดกลาง ชั้นของน้ำตกมีความสูงไม่มากนัก  อ่างน้ำขนาดใหญ่ ไหลลงมาเป็นลำธารและออกสู่แม่น้ำ เป็นน้ำตกที่นักท่องเที่ยวนั้นนิยมมาเล่นน้ำและชมความงดงามของน้ำตกที่ใสและสวยงาม การเดินทาง จากตัวเมืองหลวงพระบาง สามารถเหมารถมาเที่ยว  โดยมาลงที่บ้านแอ่นริมน้ำคาน จากนั้นนั่งเรือรับจ้างของชาวบ้านล่องตามแม่น้ำคาน  เข้าไปอีกประมาณ 15 นาที จะพบทางเข้าน้ำตก ซึ่งต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร จะพบน้ำตกตาดแซะ