ประตูชัยเวียงจันทน์

ประตูไซ หรือ ประตูชัย
ປະຕູໄຊ  เป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกให้ชาวลาวผู้เสียชีวิต ของสงครามในใจกลางของลาว ในการต่อสู้เพื่อการเป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศสและสงครามต่างๆ   ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี  1957 – 1968
ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้าง ประตูชัยแห่งนี้ใช้ปูนซิเมนต์ที่อเมริกาซื้อมาเพื่อนำ มาสร้างสนามบินใหม่ใน นครเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีน  แต่ไม่ทันสร้างเพราะอเมริกาพ่ายเวียดนามเสียก่อน จึงนำปูนเหล่านั้นมากสร้างประตูชัยแทน ตามลักษณะประคูชัยที่กรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรม ซุ้ม ประตูขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศสที่กรุงปารีส แต่รายละเอียดเป็นศิลปะล้านช้าง ไม่ว่าจะเป็นยอดปราสาทบนประตู ลาลายปูนปั้นและภาพวาดบนเพดาน หากต้องการขึ้นไปดูวิวเมืองเวียงจันทน์ สามารถขึ้นไปได้ ที่เสาประตูมีทางขึ้นไปชมวิวด้านบน  ใต้ซุ้มประตูมีที่ขายของที่ระลึกทั่วไป