ภูมิอากาศหลวงพระบาง

ภูมิอากาศหลวงพระบาง  เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่แตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆของลาว เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา  ทำให้ค่อนข้างอับฝน  และ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้ถูกเทือกเขาหลวงพระบางที่กั้นระหว่างพรมแดนไทย-ชายแดนลาวยาวจาก จ.เพชรบูรณ์ถึง จ. น่านกั้นไว้  ส่วนฝนจากอ่าวตังเกี๋ย ก็ ถูกเทือกเขาอนัม ตรงพรมแดนลาว-เวียดนามบังอยู่  ทำให้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีที่ตกในเมืองหลวงพระบางจึงมีเพียง ๑๐๐-๑๕๐ มิลลิลิตรเท่านั้
หลวงพระบางมีอากาศคล้ายบ้านเรา แต่ปริมาณฝนจะน้อยกว่า มีฤดูกาล 3 ฤดูได้แก่
ฤดูร้อน
 เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงต้นเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายน เฉลี่ย ๓๕ องศาเซลเซียส ฤดูนี้จะมีฝนตกประปราย เริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายน
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกันยายน ฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม  อุณหภูมิในช่วงฤดูนี้ประมาณ ๓๐ องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์  หนาวที่สุดของเมืองหลวงพระบางจะอยู่ประมาณต้นเดือนมกราคม   อุณหภูมิต่ำสุดในเมืองหลวงพระบางเคยลงถึง ๔ องศาเซลเซียส
เป็นฤดูกาลที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหลวงพระบางมากที่สุด
หากใครจะไปเที่ยวหลวงพระบางควรเช็คสภาพภูมิอากาศของหลวงพระบางไว้ก่อนการเดินทาง