รถบริการของทัวร์

รถบริการของทัวร์ หรือ รถที่ใช้ในแพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง หากซื้อแพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง  รถที่หลวงพระบางทัวร์ของเราได้ให้บริการให้แก่นักท่องเที่ยวนั้น ทางเราเน้นความสะดวกสบาย และความปลอดภัย   รถที่ใช้จะมีขนาดต่างกันไปตามจำนวน กรุ๊ปที่เดินทาง  เริ่มตั้งแต่ 7 ท่านขึ้นไป    เนื่องจากเมื่อเข้าเที่ยวลาวแล้วระยะทางที่ไปเมืองหลวงพระบางนั้น  ถนนหนทางค่อนข้างจะขรุขระและอาจลำบากสำหรับใครที่ไม่ชอบเดินทางไกล และค่อนข้างเป็นท้างโค้งไปตามเขาซะส่วนใหญ่ เราจึงเลือกรถที่ดีไว้บริการแก่ท่าน รถที่ใช้ จะมีตั้งแต่รถตู้เล็ก  10 ที่นั่ง  12  ที่นั่ง  และรถบัสขนาดใหญ่  ระหว่างทางที่ไปหลวงพระบางนั้น นักท่องเที่ยวจะได้ เห็นความสวยงาม ของธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม ของชาวลาวที่อยู่พื้นที่สูง