ระบบการเงินของลาว

เงินของลาว  สกุลเงินหลักของลาวนั้นคือ กีบ   เงินกีบนั้นจะเป็นธนบัตรทั้งหมด จะไม่มีเหรียญ  ปัจจุบันเงินของลาวนั้นธนบัตรเงินกีบจะมีตั้งแต่ฉบับราคา 500 กีบ -50,000 กีบ
1 บาท =  250 กีบ  ( เดือนสิงหาคม 2555 )    เงินกีบนั้นสามารถใช้ได้ทั่วไปในประเทศลาว นอกจากนี้ตามเมืองใหญ่ๆ และเมืองท่องเที่ยว เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง  หลวงพระบาง สะหวันนะเขต ฯลฯ สามารถใช้เงินบาทไทยและเงินดอลล่าร์ เพื่อใช้ในการชำระค่าบริการต่างๆ ได้ ส่วนเครดิตการ์ด สามารถใช้ได้ตามโรงแรมทั่วไป,ร้านอาหารขนาดใหญ่,บริษัทท่องเที่ยวใหญ่ๆ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3-5 การแลกเปลี่ยนเงินตรา การแลกเงินนั้นสามารถแลกได้ตามเคาท์เตอร์แลกเงินในธนาคาร หรือจุดรับแลกเปลี่ยนเงินตราตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยจะต้องใช้พาสปอร์ตของผู้แลกแสดงด้วย

หากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเองควรแลกเงินกีบไว้ อย่างน้อย 3000 บาท  เนื่องจากต้องเสีย ค่าที่พัก อาหาร ค่ารถ และค่าเข้าสถานที่เองด้วย  หากจะเดินทางจากเวียงจันทร์ไปวังเวียงและหลวงพระบาง  แต่หากไปกับทัวร์ ไม่ต้องแลกเงินกีบก็ได้ เนื่องจากไม่ได้เสียค่าอะไรเพิ่ม อาจจะมีค่าซื้อของฝากซึ่ง ลาว ก็รับเงินไทยเหมือนกัน

 

 

การแลกเงินกีบ สามารถแลกได้ที่ด่านขาเข้าทุกที่ หรือร้านค้าใหญ่ ในเมือง  หากสะดวกที่สุดคือ ที่ด่านประเทศลาว อยู่ก่อนช่องทางเข้าเมืองของด่านตรวจคนเข้าเมือง