รูปเเบบของการท่องเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน

1.การท่องเที่ยวส่วนบุคคล ได้แก่ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจัดขึ้นสำหรับ ตัวเองกับครอบครัว หรือล่าหรับตัวเองกับกลุ่มเพื่อน โดยใช้รถส่วนตัว หรือเช่ารถบัส ซึ่งสามารถ กำหนดสถานที่ท่องเที่ยว เวลาเดินทางที่จะเดินทางไปได้ด้วยตัวเอง หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ สามารถทำได้ตามที่ปรารถนา

2.การท่องเที่ยวแบบทัวร์ หรือบริษัทนำเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวของคนหนึ่ง คน หรือกี่คนก็ตาม ซึ่งไม่ได้นัดกัน ไปเสียเงินจำนวนหนึ่งให้แก’ผู้จัดบริษัทนำเที่ยว ผู้จัดนำเที่ยว จะจัดการเร่องยานพาหนะ ที่พัก และบริการอื่นๆ             โดยกำหนดไว้เป็นรายการแน่นอน การ ท่องเที่ยวแบบนี้นักท่องเที่ยวมักเสียเงินน้อยกว่า แด,ขาดเสรีในการเดินทางท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวตามคาบเวลาการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 3 อย่าง คือ

1.การท่องเที่ยวคาบเวลายาว  ถ้าเป็นการท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมหรือ การศึกษา จะหมายถึงการพักอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ใดเป็นคาบเวลายาวนับเป็นสัปดาห์หรือเดือน ถ้าเป็น การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานคาบเวลาอาจยาวนานเหมือนกันแด,สถานที่อาจเปลี่ยนไป

2.การท่องเที่ยวคาบเวลาสั้น เป็นการท่องเที่ยวที่จะกินเวลา 2-12 วัน เป็น ระยะเวลาท่องเที่ยวของผู้ท่,ทำงานไม่มีโอกาสที่จะพักผ่อนได้นานๆ

3.การท่องเที่ยวแบบทัศนาจร เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง และไม่มีการพักด้างคืน การทัศนาจรมีความล่าตัญพิเศษล่าหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ใกล้ พรมแดน จะมีทัศนาจรข้ามพรมแดนเพื่อซื้อแพ็คเกจทัวร์ล่าหรับใช้ส่วนตัว

4.การท่องเที่ยวจัดจำพวกตามพาหนะที่ใช้ท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวแบบใช้ อากาศยาน เรือ รถไฟ เรือเพสินทาง (Cruise) รถนั่งส่วนบุคคล และรถยนต่โดยสารสาธารณะใน ประเทศยุโรป การเดินทางท่องเที่ยวช้ามประเทศที่ใกล้ๆ กับประเทศของนักท่องเที่ยวก็กระทำกัน ไม่น้อย