รู้จักหลวงพระบาง

เมืองหลวงพระบาง เป็นแขวง ( หรือในไทยเรียก  จังหวัด  ) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาว คือ แขวงหลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตอยู่ทางทิศเหนือ แขวงเวียงจันทน์ ตะวันตกแขวงหัวพัน และแขวงเชียงขวาง  มีดินแดนติดต่อกับเขตเมืองแถงหรือเตียนเบียนฟูประเทศเวียดนามทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หลวงพระบางเป็นเมืองที่มีแม่น้ำโขง น้ำคาน และน้ำอู เป็นสายน้ำหลักไหลผ่าน   หลวงพระบาง แบ่งออกเป็น 8 เมือง (อำเภอ) คือ เมืองหลวงพระบาง เมืองปากทา เมืองเชียงเงิน เมืองฮุน เมืองปากแซง เมืองไซ เมืองกาสี เมืองงอย 3 กอง (กิ่งอำเภอ) คือ กองปากอู กองปากแบ่ง กองเมืองนาน
อากาศของเมืองหลวงพระบางต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆ ของประเทศลาว เนื่องจากถูกขนาบด้วยเขารอบด้าน ทำให้ค่อนข้างอับฝน  ฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม   ฤดูหนาว จะมีอากาศที่หนาวเย็น ช่วงอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ประมาณต้นเดือนมกราคม หากมาเที่ยวหลวงพระบางควรไปในช่วงอากาศเย็น ประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึง กลางเดือนมกราคม   แต่หากใครรักการถ่ายภาพ ควรไปในช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน แต่ที่หลวงพระบางฝนน้อย อากาศช่วงนี้จะสดใส ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน เป็นหน้าร้อน ค่อนข้างแล้งในเมืองหลวงพระบางจะมีฝุ่นละอองมากในช่วงนี้เนื่องจาก ชาวบ้านตามเขตชนบทรอบเมืองจะจุดไฟเผาไร่กันมาก