วัดพระบาท(ใต้)

Phabath Tay Temple, Luang Prabang

 

 

วัดพระบาท ( ใต้ )หลวงพระบาง  วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองชั้นในของหลวงพระบาง ห่างจากวัดธาตุหลวงประมาณ 200 เมตร (ทางไปน้ำตกตาดกวางซี)  วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าสามแสนไท ต่อมามีการบูรณะวัดซึ่งเจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นชาวเวียดนามที่เกิดและอาศัยอยู่ในเมือหลวงพระบาง ได้รวมชาวบ้านชาวเวียดนามมาบูรณะวัด ทำให้เกิดศิลปะแบบจีนผสมเวียดนาม ซึ่งไม่ค่อยจะเห็นกันสักเท่าไหร่ในเมืองหลวงพระบางแห่งนี้  ชาวลาวเรียกว่า วัดเวียด
วัดพระบาทใต้ แห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทำให้ เป็นสถานที่หนึ่งที่ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามจุดนึงของเมืองหลวงพระบาง