วิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง

วิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางโดยเฉพาะหญิงสาว  ชาวหลวงพระบางน้ั้นโดยมากผู้หญิงหรือผู้สาว จะมีผิวขาว และรูปร่างผอมบางสังเกตุชาวลาวหรือชาวหลวงพระบางนั้น จะมีรูปร่างที่เล็กและผอมบางหา คนรูปร่างอ้วนไม่ค่อยมี โดยเฉพาะวัยรุ่น  สวยงามตามธรรมชาติ มีความอิสระที่จะรักใครชอบพอใคร ไม่มีการบังคับลูกหลานในความรัก ชาวหลวงพระบางนั้นชอบความสนุกรื่นเริง หากแต่ใครได้ไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางจะได้ยินเสียงเสีงฆ้องดังเป็นระยะในบางวัน  หากการแต่งงานเกิดขึ้นระหว่างหญิงสาว  การสู่ขอเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้บ่าว โดยมีผู้เฒ่าไปเจรจาขอฝ่ายผู้สาว และเมื่อมีการแต่งงานก็จะจัดพิธีกันที่บ้านเจ้าสาว มีพิธีคล้ายธรรมเนียมไทยคือมัดมือ เมื่อเสร็จพิธีมัดมือแล้วก็กินเลี้ยงเซิ้งลาวร้องรำทำเพลงกัน
ชาวหลวงพระบางนั้นนับถือศาสนาพุทธ เหมือนชาวไทย ในระหว่างเข้าพรรษาของทุกวันพระมีการไปวัดตักบาตร ตอนบ่ายฟังเทศน์  ขนบธรรมเนียมเหมือนทางไทยในเรื่องศาสนา   เมืองหลวงพระบาง นั้นเป็นเมืองที่มีการรักษาวัฒนธรรมของตนได้เป็นอย่างดี  ดูได้จากการที่มีวัดวาอารามที่มีสภาพคงเดิมไม่ต่างไปจากอดีต หรือแม้แต่บ้านเมืองก็ยังคงทิ้งร่องรอยของอดีตไว้ได้อย่างสวยงาม