หลวงพระบางเมืองมรดกโลก

หลวงพระบาง เป็นเมืองท่องเที่ยวทีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นเมืองที่เหมือนอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกที่เคลื่อนเวลาไปอย่างช้าๆ กว่าโลกที่เราเคยพบเจอ  เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม   เนื่องจากเป็นเมืองที่ ที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Best Preserved City in South – East Asia) เป็นเมืองแห่งความภูมิใจของคนลาว เมื่อไปเที่ยวหลวงพระบางแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับความสงบสุขและรู้สึกสบายใจเมื่อไปเยือน    ชาวบ้านที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในแบบของพวกเขาไว้ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนั้นมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเป็นจำนวนมากต่างพากันหลั่งไหลไปสัมผัสความมีเสน่ห์และมีธรรมชาติของวัฒนธรรม แต่หลวงพระบางนั้น ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่ยังคงอยู่เหมือนเดิมที่เคยเป็น