แผนทีประเทศลาว

แผนทีประเทศลาว ประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกใดสู่ทะเล ไม่ติดทะเลโดยล้อมรอบด้วยประเทศจีน  พม่า  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ไทยทางทิศตะวันตก  เวียดนามทางทิศตะวันออก  และกัมพูชาทางทิศใต้   เมืองหลวงคือ นครหลวงเวียงจันทร์  เมืองใหญ่อื่นๆ คือ  หลวงพระบาง
สะหวันนะเขต  ปากเซ    นักท่องเที่ยวไทยสามารถเที่ยวลาวได้ 5  จุดด่านชายแดนได้แก่  ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถล่องเรือไปเที่ยวลาวตอนบน และเที่ยวหลวงพระบาง   , ด่านหนองคาย  สามารถไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทร์  และต่อรถไปวังเวียงและหลวงพระบาง  , ด่านนครพนม , ด่านมุกดาหาร สามารถไปเที่ยวลาวใต้ และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองดานังประเทศเวียดนาม  , ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  สามารถไปเที่ยวลาวใต้ ปากเซ