แผนที่เมืองหลวงพระบาง

แผนที่ท่องเที่ยวหลวงพระบาง หลวงพระบางนั้นเป็นเมือง ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ริมสายน้ำคานและน้ำโขงไหลผ่าน มีวิวที่สวยงามสวยเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  หากต้องเที่ยวเมืองหลวงพระบางอาจต้องใช้แผนที่ของเมืองหลวงพระบาง เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้ จัดการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องใช้เวลามาก ในการเดินทางไปแต่ล่ะสถานที่ของเมืองหลวงพระบาง เส้นทางเหล่านี้ภายในตัวเมือง สามารถขับขี่จักรยานไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักบน ถนนที่รอบข้างรายล้อมด้วยตึกเก่าแก่ที่สวยงาม ( อย่าลืมขับขี่ชิดขวานะ )