Articles Posted in the " รู้ก่อนเที่ยวหลวงพระบาง " Category

 • วิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง

  วิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง

  วิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางโดยเฉพาะหญิงสาว  ชาวหลวงพระบางน้ั้นโดยมากผู้หญิงหรือผู้สาว จะมีผิวขาว และรูปร่างผอมบางสังเกตุชาวลาวหรือชาวหลวงพระบางนั้น จะมีรูปร่างที่เล็กและผอมบางหา คนรูปร่างอ้วนไม่ค่อยมี โดยเฉพาะวัยรุ่น  สวยงามตามธรรมชาติ มีความอิสระที่จะรักใครชอบพอใคร ไม่มีการบังคับลูกหลานในความรัก ชาวหลวงพระบางนั้นชอบความสนุกรื่นเริง หากแต่ใครได้ไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางจะได้ยินเสียงเสีงฆ้องดังเป็นระยะในบางวัน  หากการแต่งงานเกิดขึ้นระหว่างหญิงสาว  การสู่ขอเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้บ่าว โดยมีผู้เฒ่าไปเจรจาขอฝ่ายผู้สาว..


 • ประวัติหลวงพระบาง

  ประวัติหลวงพระบาง

  ประวัติหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางหรือเมื่อก่อนนั้นคืออาณาจักรล้านช้าง ในอดีตกาลเมือง หลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของชาวลาว พระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแคว้นต่างๆของชนเผ่าไท-ลาวในเขตลุ่มน้ำโขง น้ำคาน น้ำอู และก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ในริมน้ำโขงซึ่งคือหลวงพระบาง เมื่อปี พ.ศ. 1896 – 1916  และได้รับการช่วยเหลือของกษัตริย์ขอม  (เพราะมเหสีของเจ้าฟ้างุ้มคือพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมในขณะนั้น)..


 • รู้จักหลวงพระบาง

  รู้จักหลวงพระบาง

  เมืองหลวงพระบาง เป็นแขวง ( หรือในไทยเรียก  จังหวัด  ) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาว คือ แขวงหลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตอยู่ทางทิศเหนือ แขวงเวียงจันทน์ ตะวันตกแขวงหัวพัน และแขวงเชียงขวาง  มีดินแดนติดต่อกับเขตเมืองแถงหรือเตียนเบียนฟูประเทศเวียดนามทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ..


 • รถรับจ้างในหลวงพระบาง

  รถรับจ้างในหลวงพระบาง

  นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวหลวงพระบาง สามารถเดินเที่ยวเองหรือปั่นจักรยานได้โดยไม่ต้องใช้รถ  แต่หากใครพักโรงแรมที่ไกลออกไปจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง หรือต้องการไปเที่ยวยังสถานที่ที่ออกนอนกตัวเมืองหลวงพระบาง หากต้องการจะใช้บริการรถรับจ้างในหลวงพระบาง  มีให้เลือก 2 แบบ คือ – รถสี่ล้อเล็ก หรือเรียกว่า  จัมโบ้   หรือ   รถสกายแล็ป..


 • ภูมิอากาศหลวงพระบาง

  ภูมิอากาศหลวงพระบาง

  ภูมิอากาศหลวงพระบาง  เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่แตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆของลาว เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา  ทำให้ค่อนข้างอับฝน  และ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้ถูกเทือกเขาหลวงพระบางที่กั้นระหว่างพรมแดนไทย-ชายแดนลาวยาวจาก จ.เพชรบูรณ์ถึง จ. น่านกั้นไว้  ส่วนฝนจากอ่าวตังเกี๋ย ก็ ถูกเทือกเขาอนัม ตรงพรมแดนลาว-เวียดนามบังอยู่  ทำให้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีที่ตกในเมืองหลวงพระบางจึงมีเพียง ๑๐๐-๑๕๐..


 • ทำไมจึงเป็นมรดกโลก

  ทำไมจึงเป็นมรดกโลก

  หลวงพระบาง  ทำไมจึงเป็นเมืองมรดกโลกเพราะหลวงพระบางนั้นเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกประกาศ ให้ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538  เมืองหลวงพระบางมีหลักเกณฑ์ที่ตรงตามที่องค์การยูเนสโกได้กำหนดขึ้น คือ -  มีอิทธิพลอย่างสูง เหนือกาลเวลาอันยาวนาน คือมีอิทธิพลภายในเขตวัฒนธรรมของโลก..


 • หลวงพระบางเมืองมรดกโลก

  หลวงพระบางเมืองมรดกโลก

  หลวงพระบาง เป็นเมืองท่องเที่ยวทีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นเมืองที่เหมือนอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกที่เคลื่อนเวลาไปอย่างช้าๆ กว่าโลกที่เราเคยพบเจอ  เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม   เนื่องจากเป็นเมืองที่ ที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Best Preserved City in South –..


 • แผนที่เมืองหลวงพระบาง

  แผนที่เมืองหลวงพระบาง

  แผนที่ท่องเที่ยวหลวงพระบาง หลวงพระบางนั้นเป็นเมือง ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ริมสายน้ำคานและน้ำโขงไหลผ่าน มีวิวที่สวยงามสวยเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  หากต้องเที่ยวเมืองหลวงพระบางอาจต้องใช้แผนที่ของเมืองหลวงพระบาง เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้ จัดการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องใช้เวลามาก ในการเดินทางไปแต่ล่ะสถานที่ของเมืองหลวงพระบาง เส้นทางเหล่านี้ภายในตัวเมือง สามารถขับขี่จักรยานไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักบน ถนนที่รอบข้างรายล้อมด้วยตึกเก่าแก่ที่สวยงาม ( อย่าลืมขับขี่ชิดขวานะ..