Articles Posted in the " สถานที่ท่องเที่ยวในลาว " Category

 • หอพระแก้ว

  หอพระแก้ว

  หอพระแก้ว หรือ วัดพระแก้ว   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเวียงจันทน์  ประเทศลาว หอพระแก้ว หอพระแก้วถูกสร้างขึ้นระหว่าง 1565 และ 1556 ตามคำสั่งของกษัตริย์เชษฐาราช เดิม เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ( ปัจจุบันประดิษฐานที่วัดพระแก้ว..


 • ประตูชัยเวียงจันทน์

  ประตูชัยเวียงจันทน์

  ประตูไซ หรือ ประตูชัย ປະຕູໄຊ  เป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกให้ชาวลาวผู้เสียชีวิต ของสงครามในใจกลางของลาว ในการต่อสู้เพื่อการเป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศสและสงครามต่างๆ   ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี  1957 – 1968 ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า รันเวย์แนวตั้ง..


 • พระธาตุหลวง

  พระธาตุหลวง

  พระธาตุหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหลวงเวียงจันทน์  พุทธสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาว เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในลาว  เป็นสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรม เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นพระธาตุองค์เล็กๆ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกหัวเหน่า) ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาราชทรงสร้างพระธาตุหลวงขึ้นมาใหม่ครอบองค์เดิมไว้ ให้ชื่อว่า พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี  พระธาตุหลวงถูกทำลายเสียหายหลายครั้ง และเคยมีการปล่อยให้ร้างไป จน..


 • นครหลวงเวียงจันทน์

  นครหลวงเวียงจันทน์

  นครหลวงเวียงจันทน์  เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว  และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด  เดิมชื่อ “กำแพงนครเวียงจันทน์” อยู่ในแขวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นแขวงที่ใหญ่ที่สุดของลาว มีน้ำโขงไหลผ่าน อยู่ใกล้จุดผ่านแดนไทยลาว จังหวัดหนองคายเมืองหลวงแห่งนี้ คล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นเมืองหลวงที่ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นศูนย์รวมของสถานที่ราชหารสำคัญ ต่างๆ ..


 • ที่เที่ยวในวังเวียง

  ที่เที่ยวในวังเวียง

  สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองวังเวียงเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม   หากไปเมืองหลวงพระบางโดยมาจากด่านหนองคาย – จากเวียงจันทร์ต้อง ผ่านเมืองนี้และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว  เขตตัวเมืองมีวัดเก่าอายุราว 400-500 ปีอยู่หลายแห่ง   ได้แก่วัดสีเสียงทอง หรือ วัดธาตุ วัดคัง  วัดหัวพัน วัดสีสุมาน..


 • การเดินทางไปวังเวียง

  การเดินทางไปวังเวียง

  การเดินทางไปวังเวียง การเดินทาง ไป-กลับ เวียงจันทน์-วังเวียง  จะมีรถสองแถวบริการ ออกจากตลาดคัวแลง เวียงจันทร์ ถึงตลาดวังเวียง เริ่มบริการตั้งแต่เช้าถึงประมาณ 6 โมงเย็นรถโดยสารออกจากสถานีรถโดยสารตลาดเช้า เวียงจันทน์ วันละ 5 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากเวียงจันทร์..


 • วังเวียง

  วังเวียง

  วังเวียง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาและสายน้ำ  (ห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม) เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยสดงดงาม อากาศของที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นสบาย ตัวเมืองของวังเวียงตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงจึงได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว กิจกรรมที่น่าสนใจของวังเวียง  การล่องเรือยาว  พายคายัด ..


 • เขื่อนน้ำงึม

  เขื่อนน้ำงึม

  เขื่อนน้ำงึม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของประเทศลาว  เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดของลาวและเก่าแก่ที่สุด  สร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยร้อยละ 90 นั้นขายให้แก่ประเทศไทยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลาว จากเวียงจันทร์ ไปเขื่อนน้ำงึมระยะทางประมาณ    96 กิโลเมตร  ทางเดียวกับทางไปวังเวียงและหลวงพระบาง ถนนหนทางเป็นทางลาดยาง  เมื่อถึง เขื่อนแล้ว..


 • ภูเพียงฟ้าที่ภูคูน

  ภูเพียงฟ้าที่ภูคูน

  นักท่องที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวหลวงพระบาง ที่เริ่มเดินทางโดยรถเข้ามาทางเวียงจันทน์ ระหว่างผ่านทางก่อนที่จะถึงเมืองหลวงพระบางจะมีจุดพักที่เห็นวิวสวยงามจุดหนึ่ง คือ  ภูเพียงฟ้า   อยู่ที่เมืองภูคูน เมืองในสายหมอก ( จุดนี้มีบริการร้านอาหาร 1ร้าน แล ะห้องน้ำ ) จากนครหลวงเวียงจันทน์ ไปเมืองภูคูน..